WML werkzaamheden waterleiding

Gisteren 24 september 2019 zijn er in opdracht van WML werkzaamheden aan de waterleiding uitgevoerd door een externe aannemer. De reden hiervoor was het aanleggen van een brandkraan. Als gevolg hiervan is er sprake geweest van minder of geen waterdruk. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u daar als bewoner van de Geldersestraat-Heistraat enige hinder aan ondervonden.

Omdat wij (ook) werkzaamheden in de buurt aan het uitvoeren zijn, hebben diverse mensen ons op deze hinder aangesproken, wat we begrijpelijk vinden. Toch willen we als Vissers-Ploegmakers benadrukken dat deze werkzaamheden buiten ons weten om zijn uitgevoerd. Noch door de aannemer, noch door WML is de planning en impact van deze werkzaamheden tijdig naar u of ons gecommuniceerd. 

Voor eventuele vragen/klachten raden wij aan om contact op te nemen met WML