Onze werkzaamheden

Wat gaan we doen?

In het kort houdt het project in dat de bovenbouw volledig (trottoir, fietspad en wegen) opnieuw wordt ingericht. In de Heistraat tussen de Nusterweg en de Pater Chevalierstraat wordt het hoofdriool vervangen. Overal binnen de projectgrenzen worden de rioolhuisaansluitingen vervangen tot aan de erfgrens.

Tijdelijke parkeerplaatsen

Om ervoor te zorgen dat er tijdens onze werkzaamheden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn realiseren we voor de uitvoering tijdelijke parkeerplaatsen.

Status van werkzaamheden

Momenteel zijn we bezig met de werkzaamheden van fase 10 van de reconstructie Geldersestraat-Heistraat. De beoogde einddatum betreft 10 juli 2020. Meer informatie vindt u hier.

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen?

Meld u dan voor onze nieuwsbrief.