Onze werkzaamheden

Wat gaan we doen?

In het kort houdt het project in dat de bovenbouw volledig (trottoir, fietspad en wegen) opnieuw wordt ingericht. In de Heistraat tussen de Nusterweg en de Pater Chevalierstraat wordt het hoofdriool vervangen. Overal binnen de projectgrenzen worden de rioolhuisaansluitingen vervangen tot aan de erfgrens.

Tijdelijke parkeerplaatsen

Om ervoor te zorgen dat er tijdens onze werkzaamheden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn realiseren we voor de uitvoering tijdelijke parkeerplaatsen.

Status van werkzaamheden

Fase 1, de kruising vanaf de Heistraat tot aan het kruisingsvlak bij de hoofdingang van basisschool Overhoven, is na het aanbrengen van de bestrating en twee lagen asfalt opengesteld voor verkeer. In een later stadium (voorjaar 2020) wordt er een nieuwe toplaag aangebracht.

Momenteel zijn we bezig met de werkzaamheden van fase 2 van de reconstructie Geldersestraat-Heistraat. De beoogde einddatum betreft 19 november. Meer informatie vind je hier

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen?

Meld u dan voor onze nieuwsbrief.